Ruimtegebruik sluitend in beeld en getal.

ROgeo is expert in het maken van oppervlakteanalyses voor grondexploitatie’s, door dit te combineren met de planning en het huidig eigendom is de basis op orde.