Informatie & Kennis Management

Wij zijn ROgeo, al 15 jaar de betrokken geo-informatie specialist bij de inrichting van Nederland. Wie zich bezighoudt met de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, heeft heldere geografisch gebonden informatie nodig. Waar liggen de fysieke en niet-fysieke randvoorwaarden in het gebied dat ontwikkeld moet worden? Met welke eventuele belemmeringen moet rekening gehouden worden? Wij maken risico’s, witte vlekken, wetgeving, en ruimtelijke kansen inzichtelijk en leggen deze vast.

ROgeo staat voor Ruimtelijke Ontwikkeling en geo-informatie, en maakt het mogelijk om reëler te begroten en te beslissen. Als partijen overeenstemming hebben over de uitgangspunten kan er gewerkt worden aan de inhoud. Om dat te bereiken moet informatie actueel en historisch worden vastgelegd. Daar komt bij dat informatie & kennis management vertrouwen wekt bij bestuurders en directe betrokken. Wij zorgen dat informatie betrouwbaar, relevant en tijdig beschikbaar is.

Vraag een Demo aan

In de projecten

Het inzetten van Informatie management draagt bij aan de kwaliteit van het project resultaat. De looptijden zijn door de vele uitdagingen en randvoorwaarden lang. Door vorm te geven aan een structurele aanpak van af het begin van een project zorgt u dat informatie altijd snel en actueel voor handen is.

Producten en diensten

ROgeo produceert zelf geen informatie, maar verzamelt, analyseert en beheert de verkregen informatie. Om dit goed te kunnen doen, dient de aangeleverde informatie altijd nauwgezet beoordeeld te worden. Analyseren van de informatie en meedenken met de klant is hierbij van groot belang.

Systematiek

Geo-informatie is de verbindende factor tussen de verschillende disciplines en zorgt voor eenduidig inzicht in de uitgangspunten. Wij volgen de rode draad bij planvorming en verzorgen visualisatie, informatie en registratie. Zo maakt ROgeo sturen op geo-informatie mogelijk.

Aandachtsgebieden

De werkzaamheden bij ROgeo hangen samen met processen die nodig zijn om een gebied tot ontwikkeling te brengen. ROgeo vindt het belangrijk dat medewerkers integraal kunnen meedenken met de klant. Geo-informatie blijft daarbij wel leidend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Onze inzet

De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding tot dagelijkse intensieve ondersteuning. We werken nauw samen met onze klanten en experts op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en ICT. Bij voorkeur werken wij vanuit ons kantoor in Arnhem. U kunt ons bellen en mailen.

De rode draad

ROgeo volgt de rode draad en verzorgt visualisatie, informatie en registratie. Dankzij onze ervaring zijn wij in staat de informatiebehoefte van de klant te onderkennen en vorm te geven, om deze vervolgens te transformeren in concrete doelstellingen en haalbare doorlooptijden.    Of bel 0887006000