Wat we doen

ROgeo volgt de rode draad bij planvorming en verzorgt visualisatie, informatie en registratie. Zo maakt ROgeo sturen op geo-informatie mogelijk. Dankzij onze ervaring zijn wij in staat de informatiebehoefte van de klant te onderkennen en vorm te geven, om deze vervolgens te transformeren in concrete doelstellingen en haalbare doorlooptijden.

Rogeo heeft een eigen informatiesysteem ontwikkeld op basis van praktijkervaring en kennis. Informatie wordt door het Rogeo Informatiesysteem op uniforme gestandaardiseerde wijze vervaardigd, beheerd en gevisualiseerd. Hiervoor gebruiken wij GIS, CAD en database-software. Door het informatiesysteem  wordt de geo-informatie samengebracht tot een logische reeks van gegevens. Hierdoor kan de informatie doorlopend worden beheerd en geanalyseerd door relaties te leggen tussen de samengebrachte gegevens. Het samenbrengen van informatie door een onafhankelijke partij zorgt voor meer transparantie. Hierdoor is het onderlinge vertrouwen tussen partijen groter, wat de samenwerking vergemakkelijkt.

Integraliteit is onze specialiteit
De werkzaamheden bij ROgeo hangen samen met processen binnen ruimtelijke ontwikkeling, projecten en inventarisaties. ROgeo vindt het belangrijk dat medewerkers integraal kunnen meedenken met de klant. Geo-informatie blijft daarbij wel leidend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Contractvorming (intentie- samenwerkingsovereenkomsten, PPS en gebiedsontwikkeling)
  • Verwerving (onderhandelingen, aankoop, verkoop, inpassingen en onteigening)
  • Milieu (onderzoeken, saneren en de beschikkingsverklaring)
  • Planning (faseren, toetsen en besluiten)
  • Communicatie (intern, extern, burgers, Raad en College)
  • Civiel (aanbesteding, matenplannen)
  • Risicoanalyse (doorlooptijd, financieel en juridisch)
  • Dataverkeer (goed opdrachtgeverschap, aansturing en controle)

Inzet ROgeo
De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding tot dagelijkse intensieve ondersteuning. We werken nauw samen met onze klanten en experts op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en ICT