Producten

Het informatiesysteem kan accuraat op de incidentele vraag reageren. Door de structurele vraag ontstaat een standaardproduct. Een aantal producten zijn verder ontwikkeld. Deze producten zijn apart toegelicht. Lees hier meer over bij de verschillende onderwerpen. Alle producten hangen samen met de ruimtelijke ontwikkeling, met als speerpunten beheersbaar, toepasbaar en eenduidig.

Integraliteit is onze specialiteit
Denk hierbij aan het bestemmingsplan, het ruimtelijk onderbouwen van de exploitatieplanberekening, een MPG of een fonds bovenwijks. ROgeo levert in diverse stadia van ruimtelijke processen juiste informatie door ruimtelijke analyse en onderbouwing.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Contractvorming (intentie- en¬†samenwerkingsovereenkomsten, PPS en gebiedsontwikkeling)
  • Grondexploitatie (haalbaarheid, varianten en verschillenanalyses)
  • Verwerving (onderhandelingen, aankoop, verkoop, inpassingen en onteigening)
  • Milieu (onderzoeken, saneren en de beschikkingsverklaring)
  • Planning (faseren, toetsen en besluiten)
  • Communicatie (intern, extern, burgers, Raad en College)
  • Civiel (aanbesteding,¬†matenplannen)
  • Risico-analyse (doorlooptijd, financieel en juridisch)
  • Dataverkeer (goed opdrachtgeverschap, aansturing en controle)