Administratieve grenzen

Gaat u uw eigendomsperceel splitsen? Al eerder is onder de aandacht gebracht dat het invoeren van voorlopige grenzen in de applicatie Splits het nauwkeurigst is door het inladen van een gml-bestand, met grenzen ingetekend op basis van het stedenbouwkundigplan. Daar krijg je te maken met administratieve grenzen die soms afwijken van de werkelijke eigendomssituatie. ROgeo …

Herziening exploitatieplannen

Exploitatieplannen dienen elk jaar herzien te worden. Bij het opstellen van het eerste exploitatieplan worden diverse berekeningen en kaartmateriaal gemaakt om het financiële onderbouwing te verantwoorden. In de loop der tijd veranderen de inzichten, plannen en wensen waardoor het exploitatieplan niet meer aansluit bij de werkelijkheid. Maar de voornaamste wijziging is veelal dat de beschreven …

Nieuwsflits februari 2013

Nieuwe collega voorstellen Per 1 maart verwelkomen we bij ROgeo een nieuwe collega, te weten Alex Wind. Alex gaat bij ROgeo werken als projectmedewerker geo-informatie. Hiervoor heeft hij zes jaar bij SAB gewerkt, waar hij alle mogelijke soorten plannen getekend heeft op het gebied van ruimtelijke ordening. Alex is sinds 2006 woonachtig in Doorwerth met …

Nieuwsbrief najaar 2012

Geachte relatie, Het nieuwe jaar 2013 staat weer voor de deur. Reden genoeg voor ons om u op de hoogte te brengen met zaken uit ons werkveld. Voor deze nieuwsbrief hebben wij Joop van den Brand geïnterviewd over onze inzet voor het project Trade Port Noord in de gemeente Venlo. Daarnaast in deze nieuwsbrief een …

Nieuwsbrief zomer 2012

Geachte relatie, Terwijl de vakantieperiode op zijn einde loopt, ontvangt u hierbij de nieuwsbrief van ROgeo. Bij ROgeo hebben weer een aantal veranderingen plaatsgevonden, zoals een verhuizing naar onze oude locatie in Arnhem. Daarnaast verwelkomen we de komende maanden een stagiair. Bart gaat bij ons onderzoek doen hoe het ROgeo informatiesysteem bij gemeenten optimaal georganiseerd …

Nieuwsbrief voorjaar 2012

Geachte relatie, Het voorjaar van 2012 heeft zo langzamerhand de winter verdreven; een winter waarin wij niet hebben stilgezeten. Diverse (nieuwe) projecten zijn opgestart en daarbij is het belang van het sturen op geo-informatie van grote betekenis gebleken. In deze nieuwsbrief een interview met de heer Kamerman, directeur van Park Lingezegen. Eveneens introduceren we een …

Afwijkende oppervlakten percelen

In de gebiedsontwikkelingspraktijk komt het meermalen voor  dat er een verschil zit tussen de oppervlakte die het kadaster vermeldt in het kadastraal uittreksel en de oppervlakte die gemeten wordt aan de hand van de kadastrale lijnen die vast zijn gelegd door het kadaster. In onze nieuwsbrief_van_eind_2010 berichtten we daar ook al over. Dit onderwerp brengen …

Nieuwsflits Oktober 2011

ROgeo spreekt op de Provero bijeenkomst Op 10 november 2011 vindt er een bijeenkomst plaats van de vereniging Provero in het provinciehuis van Arnhem. Provero is een vereniging voor geïnteresseerden van digitalisering binnen de ruimtelijke ordening. Er zullen die dag meerdere presentaties gehouden worden, waaronder een presentatie van ROgeo. Tjeerd Kooy zal daar spreken over …

Portefeuillebeheer in het nieuws

Steeds meer gemeenten komen in financiële problemen door de keuzes die zij gemaakt hebben met hun grondpolitiek. Met de groeiverwachtingen uit de tijden van economische groei waarbij het bouwtempo steeds hoog blijft, zijn vele gemeenten overgestapt naar een actief grondbeleid. Dit houdt in dat zij actief gronden zijn gaan verwerven. In de tijden van economische …

Standaarden bij exploitatieplannen

Voor exploitatieplannen zijn bij de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 geen bepalingen opgenomen voor het standaardiseren van exploitatieplannen. Dit ondanks dat het exploitatieplan veel raakvlakken heeft met andere instrumenten uit de ruimtelijke ordening en dan met name het bestemmingsplan. Het bekendste raakvlak is het gezamenlijk vaststellen van een exploitatieplan en een …