Documentduplicatie is met recht een vloek voor effectief samenwerken

Het klinkt zo eenvoudig: een bestand delen. En het is ook vrij eenvoudig en vooral rechtlijnig. Althans, zo lijkt het. Je hebt al je bestanden op je harde schijf staan. Als iemand dan bij één van die bestanden moet zijn, dan verstuur je dat bestand via e-mail, je kopieert het op een USB-stick of je …

Microsoft Teams: Een duik in de technologie

Microsoft Teams begint een begrip te worden; voor zover dat niet al het geval was natuurlijk. Samen met Zoom (hoewel deze tool momenteel even onder vuur ligt) is het de applicatie die momenteel het meest gebruikt wordt om samen te werken op afstand. Geheel terecht, want Microsoft heeft al jaren geleden volledig ingezet op deze …

Snel en duidelijk eigendomsgegevens in beeld

ROgeo brengt voor elk gebied in Nederland de eigendomsgegevens snel in beeld. U heeft dan een momentopname van de eigendomssituatie van alle opgegeven percelen. Door eigendomsgegevens – besteld bij het kadaster – digitaal op te slaan, stelt u elke medewerker van uw bedrijf in staat om zelf gegevens op een later tijdstip in te zien. Wilt …

Communiceren in Teams en Werken in de Cloud

ROgeo streeft ernaar zo efficiënt mogelijk te werken. Dat bereiken we niet alleen door processen goed in te richten, maar ook door de fysieke én digitale werkomgeving zo flexibel mogelijk te maken. Hoe dat er precies uitziet zal ik hieronder uitleggen. Microsoft speelt een grote rol in onze organisatie. Niet alleen gebruiken wij Microsoft Windows …

De kern van ROgeo

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij een ruimtelijk project. In de praktijk wordt gewerkt vanuit verschillende vakdisciplines die allemaal met de eigen en juiste gegevens werken. Gegevens die soms voor meerdere uitleg vatbaar zijn en/of consequenties hebben voor andere aspecten. ROgeo verzamelt om die reden informatie vanuit de verschillende vakdisciplines en brengt die helder …

Exploitatieplan Jacobskamp

Op 30 juni 2011 is door de gemeente Sint-Michielsgestel het bestemmingsplan en exploitatieplan “Jacobskamp” vastgesteld. ROgeo heeft voor het exploitatieplan berekeningen en kaartmateriaal aangeleverd die als basis hebben gefungeerd. In overzichtelijke kaartbeelden is onder andere de kadastrale situatie met eigendommen in beeld gebracht en is het ontwerp van het gebied uitgewerkt. Met deze uitwerking is …

Methoden en technieken

Er is onderzoek gedaan om vier dynamische bronkaarten te genereren, elk met een eigen vakdiscipline. Deze bronkaarten vormen, in tegenstelling tot de exploitatieplankaart, een intern communicatiemiddel voor de communicatie tussen alle partijen die direct bij de ontwikkeling betrokken zijn. Op basis van deze bronkaarten zijn vervolgens drie combinatiekaarten, noem het weergaven, gegenereerd waarin alle dertien …

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij de ontwikkeling van gebieden.

ROgeo biedt een gratis gebiedsscan aan waarin alle data is verzameld en omgezet naar bruikbare informatie.