Eigendomsgegevens: actueel, snel en overzichtelijk voor een groot gebied

Bij gebiedsontwikkeling is een belangrijk onderdeel dat je weet van wie het eigendom is. Dit geldt voor zowel partijen die publiekrechtelijk bezig zijn als ook voor partijen in het private spectrum. Er zijn diverse locaties op internet waar eigendomsgegevens op te vragen zijn, maar hierbij dient elk perceel afzonderlijk opgevraagd te worden. Tevens moet je …

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij de ontwikkeling van gebieden.

ROgeo biedt een gratis gebiedsscan aan waarin alle data is verzameld en omgezet naar bruikbare informatie.