Stappenplan oppervlakten taxatie inbrengwaarden

Een goede input voor het taxatierapport inbrengwaarden voor het exploitatieplan. Voorkom discussie over oppervlakten.

Eenduidige geo-informatie is van groot belang bij de ontwikkeling van gebieden.

ROgeo biedt een gratis gebiedsscan aan waarin alle data is verzameld en omgezet naar bruikbare informatie.