GRATIS Gebiedsscan

Snel informatie over een bepaald gebied nodig?

Probeer het nu GRATIS! Eerste 150,- euro krijgt u van ons.U beschikt direct over alle informatie van gebouwen, percelen en bestemmingen.

Exploitatieplan

Betrek de geo specialist bij uw exploitaieplan.

Wilt u altijd correcte informatie en kaartbijlagen voor berekeningen behorende exploitatieplan, betrek dan ROgeo bij het opstellen van het exploitatieplan.

Onteigening kaart

Alles op orde met de huidige eigenaren.

Onteigening kent strikte voorwaarden op de grondtekening zijn de te onteigenen onroerende zaken weergegeven met
en grondplannummers.

Adviseur op niveau

Denkers die doen, en doeners die denken.

De ROgeo specialisten helpen u om met eigen en open geo-data actuele vraagstukken te beantwoorden op strategisch en praktisch niveau.

Wet voorkeursrecht

De vestiging van voorkeursrecht snel in kaart

De wet dient om overheden een betere positie te geven op de grondmarkt en zorgt er voor dan overheden eerste recht op koop hebben.

Bestemmingsplan

Met kennis bestemmingsplan op te stellen.

Wij kunnen u opstellen volgens de geldende standaarden. Denk hierbij ook aan het publiceren, archiveren en beheer van het plan.

Bestaande situatie

Start met een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld

De situatie voor aanvang van het project in beeld. Alle wegen, gebouwen en waterlopen staan er exact op aangegeven.

Eigendommenkaart

Veel goedkoper dan het kadaster zelf.

Altijd beschikken over de actuele stand van de eigendommen, rechten en belemmeringen, een sterk communicatiemiddel binnen uw organisatie.

Percelen splitsen

Het belang van correcte grenzen staat voorop

Bij het het splitsen van percelen heeft u te maken met nieuwe grenzen. Voor advies over de aanpak of het opstellen van een GML kunt u  met ons contact opnemen.

Belemmeringenkaart

Zelden is een te ontwikkelen gebied een wit laken.

Er is altijd wel een leiding, een milieucontour of een weg die voorwaarden stelt aan de fasering en realisatie van uw project. Breng ze helder in beeld bij aanvang.

ROgeo Functiekaart

Ruimtegebruik sluitend in beeld en getal.

ROgeo is expert in het maken van oppervlakteanalyses en doet dit foutloos en binnen de gestelde tijd. Het maakt niet uit hoe groot en het plan is, wij begrijpen uw vraag.

Grond Dossier

Wij kennen de waarde van kennisdeling.

Het grond dossier is in te zetten als kennis portaal bij gebiedsontwikkeling en projectontwikkeling. Hiermee bent u in alles op een plek te organiseren en te ontsluiten.

Grenzenkaart

Zorg dat grenzen eenduidig zijn afgestemd.

Bij alle bouwprocessen krijgt u te maken met allerlei soorten grenzen. Veelal zijn dit gebieden waar specifieke afspraken over gemaakt zijn. Denk aan een studiegebied en het projectgebied, private en publieke afspraken, en afspraken over geld, tijd en ruimte. ROgeo houdt alles nauwkeurig bij, van studiegebied tot uitgifte, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat.