Geo-informatiemanagment

Wij kennen de waarde van kennis bij ontwikkelingen.

Ruimtelijke ontwikkeling vraagt om goed georganiseerd geo-informatie management, dit wekt vertrouwen bij directe betrokken en de omgeving.

Ruimtegebruik & Grondexploitatie

Ruimtegebruik sluitend in beeld en getal.

ROgeo is expert in het maken van oppervlakteanalyses voor grondexploitatie’s, door dit te combineren met de planning en het huidig eigendom is de basis op orde.

Exploitatieplan & Kaartbijlagen

Betrek de geo specialist bij uw exploitatieplan.

Wilt u altijd correcte informatie en kaartbijlagen voor berekeningen behorende exploitatieplan, betrek dan ROgeo bij het opstellen van het exploitatieplan.

Onteigening & Tekeningen

Alles op orde met de huidige eigenaren.

Onteigening kent strikte voorwaarden. Op de grondtekening zijn de te onteigenen onroerende zaken weergegeven met grondplannummers.

Belemmeringen

Zelden is een te ontwikkelen gebied een wit laken.

Er is altijd wel een leiding, een milieucontour of een weg die voorwaarden stelt aan de fasering en realisatie van uw project. Breng ze helder in beeld bij aanvang.

Eigendommenkaart

Veel goedkoper dan het kadaster zelf.

Altijd beschikken over de actuele stand van de eigendommen, rechten en belemmeringen, een sterk communicatiemiddel binnen uw organisatie.

Percelen splitsen

Het belang van correcte grenzen staat voorop.

Bij het het splitsen van percelen heeft u te maken met nieuwe grenzen. Voor advies over de aanpak of het opstellen van een GML kunt u  met ons contact opnemen.

Adviseur op niveau

Denkers die doen, en doeners die denken.

De ROgeo specialisten helpen u om met zowel eigen als open geo-data actuele vraagstukken te beantwoorden op strategisch en praktisch niveau.

Sloopkosten

Start met een eenduidig en betrouwbaar ruimtelijk beeld

De situatie voor aanvang van het project in beeld. Alle wegen, gebouwen en waterlopen staan er exact op aangegeven.

Gebiedsscan Vastgoeddata

Snel informatie over een bepaald gebied nodig?

U beschikt direct over alle informatie van gebouwen, percelen en bestemmingen van een bepaald gebied. Maak kennis met de expertise van ROgeo.

Kavel verkoop

Efficiënt meerdere kavels verkopen.

Wij brengen de beschikbaarheid van meerdere kavels duidelijk in beeld met behulp van een viewer die bijvoorbeeld op uw website geplaatst kan worden.

Grenzenkaart

Zorg dat grenzen eenduidig zijn afgestemd.

Bij alle bouwprocessen krijgt u te maken met allerlei soorten grenzen. ROgeo houdt afspraken over geld, tijd en ruimte nauwkeurig bij, van het begin tot het einde.